Programari Trans-Alarma

Trans-Alarma es un sistema de control remoto de llamadas de emergencia de las cabinas de los ascensores para dar cumplimiento a la normativa EN81-28. Permite la transmisión de voz y mensajes de información sobre la red telefónica fija, móbil o sobre una red privada.   
Trans-Alarma és un sistema de control remot de trucades d'emergència de les cabines dels ascensors per a donar compliment a la normativa EN81-28.

Permet la transmissió de veu i missatges d'informació sobre la xarxa telefònica fixa, móbil o sobre una xarxa privada. 
 
De manera addicional és possible realitzar el telecontrol i tele-diagnòstic de les instal·lacions mitjançant la transmissió dades dels ascensors o d'avaries del propi edifici.

Els llocs centrals es componen d'un PC i un mòdem amb un programa d'entorn Windows (Wintesim Zentral) per al control i tractament d'alarmes segons la normativa EN81-28. Totes les entrades d'alarmes són registrades i arxivades en un administrador de successos, donant els corresponents avisos en cas de fallada.
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat
... ...
Registrar-se

... ...